Z MediaSwiat:

Aktualności:

Pełne archiwum

[chello] • Przekroczyłeś limit? Strzeż się
2004-02-14 10:34:47 • napisany przez: Jacek

   Wygląda na to, że UPC się zabrało poważnie za osoby, które przekraczają limit.
Oto treść, jaką otrzymuje osoba łamiąca:

Szanowny Panie

Pomimo otrzymania przez Pana zawiadomienia o nadmiernym obciążeniu Sieci, a następnie zastosowania przez UPC ograniczenia w postaci obniżenia prędkości transferu do wartości 32 kb/s (wartość maksymalna), nie zaprzestaliście tych działań i dodatkowo naruszyliście Warunki Właściwego Użytkowania poprzez czynności określone w Warunkach jako "niedozwolona działalność w Sieci". Informujemy, iż zgodnie z przysługującym nam uprawnieniem dokonaliśmy odcięcia dostępu do części usług tj. zablokowaliśmy Panu dostęp do skrzynki pocztowej, aplikacji: "Zarządzanie kontem chello" i "Instalacja chello".
Z pozostałych usług dostępowych w ramach usługi internetowej może Pan korzystać w dotychczasowym zakresie.
Przedmiotowe ograniczenie dostępu do usług będzie stosowane do końca bieżącego miesiąca, a standardowe warunki dostępu do usługi internetowej chello zostaną Panu przywrócone w kolejnym miesiącu.
W przypadku niezwłocznego skierowania przez Pana do UPC stosownego oświadczenia wyjaśniającego przyczynę nadmiernego obciążenia Sieci i dokonywania niedozwolonej działalności w sieci wraz z deklaracją o zaprzestaniu tychże działań, UPC rozważy przywrócenie Panu dostępu do skrzynki pocztowej chello i wyżej wymienionych aplikacji przed końcem bieżącego miesiąca. Oświadczenie, o którym mowa powyżej należy kierować na adres: serwis@chello.pl lub faksem na numer (032) 2007262.
Ponadto informujemy, że w przypadku ponownego stwierdzenia naruszenia przez Pana Warunków Właściwego Użytkowania, UPC zastrzega sobie prawo, bez uprzedniego wezwania, do rozwiązania z Panem Umowy Abonenckiej w zakresie dostępu do usługi internetowej chello, ze skutkiem natychmiastowym.


 


Jeśli masz jakieś interesujące informację o chello lub pomysł na niusa, to wyślij do mnie maila

Kopiowanie i publikowanie jakichkolwiek elementów zawartych na tych stronach bez zgody autora surowo zabronione.
Hosting: Profesjonalne odzyskiwanie danych

Ostatnia aktualizacja strony: 09.10.2017